Van bodem Noorderhaven in Harlingen naar Draaisma in Franeker