Werf Skyldum: Restauratie Jan Arend Copini en vele anderen.